Dagesplat € 13,50

Reservatioun iwwer: info@weier.lu oder 81 25 97

Méindes, 15. Juli 

Schwéngskotlett mat Routwäin- 

Schalottenzooss, dobäi Gromperekichelcher an Zalot 

DËNSCSHDES, 16. Juli

Gepresste Cordon Bleu mat 

Champignonszooss, a Penne 

MËTTWOCH A DONNESCHDES

ROUDAG 

FREIDES, 19. Juli

Bouchée à la reine matt Fritten an Zalot

  

Suggestioun vun der Woch, just Mëttes als Alternativ zum Dagesplat

Faux-Filet mat Bäilage vum Dag fir 18,50€ (just op Reservatioun, 1 Dag am viraus)

  • Dagesplat € 13,50 - Weier